Düzgünlük 25

Sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz

CLXXXIX.BAŞKALDIRI ↑ ↑ ♪ ♪ ♪Kulağa ne kadar hoş geliyor.Heyecan verici bir sözcükHele de benim gibiömrünün, kırk yılını aşkın zamanınıemek-yoğun işlerde tüketen biri için cezbedici yanı var bu sözcüğün.Ancak öyle değil, hem de hiç öyle değil..Başkaldırının tarihi hiç te iç açıcı değil.Her başkaldırı, bir başka sınıfın başkaldırısına zemin hazırlayan sonuçlara İmza atmış görünüyor.Tam bir MATRUŞKA etkisiStatükoya başkaldırıp yıkan kendi statükosunu kuruyorSömürülmesine son veren sınıfbaşka bir sınıfı sömürmeye başlıyorİtilip kakılmışlığını, itip kakarakSömürülmşlüğünü, sömürerekezilmişlğiğni, ezerekikame edenlerle dolu tarih sahnesiBir sınıf, bir başka sınıfı tepelerkentepelediğinin özelliklerini kapıyor hemenBu da onu tepeleyecek bir sınıf doğuruyor..Başkaldırının tarihi gelişimibu fasit dairede dönüp duruyor.Özgürlük için başkaldıranözgürlüğünü elde eder etmezdiğerlerini ona hasret bırakıyor.Adalet için başkaldıranadaleti elde eder etmezdiğerlerini ona hasret bırakıyor.Mazlumlar zincirlerini kırar kırmazyeni mazlumlar ediniyor kendine.O halde nasıl bir başkaldırı ?….Ne için, kim için kime karşı ?..Başkaldırın ne için olursa olsungüç ele geçince yaptığın önemli.Açlığa başkaldırmışsan →aç bırakmayacaksın.Adalet için başkaldırmışsan →adil olacaksınKöleliğe başkaldırmışsan →köle edinmeyeceksin.Irkçılığa başkaldırmışsan →ırkçılık yapmayacaksınÖç + hınç + ikame + güdüsü başkaldırıyı bozar.Başkaldırının temelinde, yedeğindemateryalist kaygılar bulunduğu sürecefasit daire sürecek matruşkaların ardı arkası kesilmeyecekGücü ele geçiren, kendini alaşağı edecekbaşka bir öfke ateşini besleyecek.Emperyalleri, kartelleri yer ile yeksan edeceksinEmperyal, kartel olmayacaksın..Var mısın… ama şey, kem, küm..Yok mu… tabii ki de yoksunuzçünkü hepiniz konformist oldunuz.Tokluk, konfor başkaldırının genetiğini bozar..Kuyruğunuza basıldığında da mı…ama herkesin kuyruk acısı farklı..inanç+ emek +adalet +ırk + sınıf..hangisi önemli, hangisi önemsiz..hiç biri tabi ki… başkaldırı macerasından önce başkaldırının tarihini bir oku..başkaldırmadan önce başını dik tutmayı öğren…insanı insan yapan ne iseonun adına başını dik tut..Bir takım ansiklopedistin, filozofunakademisyenin yazdıklarına dafazla itibar etme, temkinli yaklaş..Onların çoğu hiçbir külfete katlanmadılar.Sırça köşklerinden yazıp çizdilerÇoğunun emeği iki dudak arasındançıkacak bir sözcüğe bağlı olmadı..Armudun sapından, üzümün çöpündensofralar kurup, “aydın” cılık oynadılar.Halk olmadılar, halka akıl öğrettiler..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir